نام و نام خانوادگی : امیر

نام حیوان : مکس

جنسیت: نر

نژاد : دوبرمن

 

نام و نام خانوادگی : امیر

نام حیوان : مکس

جنسیت: نر

نژاد : دوبرمن

نام و نام خانوادگی : بهنام

نام حیوان : باکی

جنسیت: نر

نژاد : دوبرمن

سن : 1سال

شماره شناسنامه : دارد

وضعیت واکسیناسیون : دارد

علت فروش: کمبود فضا

حداقل قیمت: 3000000تومان

آخرین بار تغییر یافته شنبه, 10 آبان 1393 09:28

نام و نام خانوادگی : ایمان

نام حیوان :

جنسیت: ماده

نژاد : دوبرمن پینچر

سن : 3ماه

شماره شناسنامه : دارد

وضعیت واکسیناسیون : زده

علت فروش: فوری فروشی

حداقل قیمت: 450.000

آخرین بار تغییر یافته شنبه, 10 آبان 1393 08:54

نام و نام خانوادگی : حمید

نام حیوان : مگنوم

جنسیت: نر

نژاد : دوبرمن

سن : 2 ساله

شماره شناسنامه : ندارد

وضعیت واکسیناسیون : شده

علت فروش: کمبود فضا

حداقل قیمت: 700.000 تومان

آخرین بار تغییر یافته شنبه, 01 شهریور 1393 09:46

نام و نام خانوادگی : شهاب

نام حیوان : Kont

جنسیت: مذکر

نژاد : دوبرمن

سن : ۲.۵ ماه

شماره شناسنامه : دارد

وضعیت واکسیناسیون : واکسینه شده

علت فروش: تغییر محل زندگی

حداقل قیمت: ۳۰۰۰۰۰ تومان

آخرین بار تغییر یافته شنبه, 01 شهریور 1393 09:43

نام و نام خانوادگی : حسین

نام حیوان : شادو

جنسیت: ماده

نژاد : دوبر

سن : 1 سال

شماره شناسنامه : ندارد

وضعیت واکسیناسیون : شده

علت فروش: کمبود فضا

حداقل قیمت: 400000

آخرین بار تغییر یافته سه شنبه, 28 مرداد 1393 17:13

نام و نام خانوادگی : احمدی

نام حیوان : راشل

جنسیت: ماده

نژاد : دو رگه دوبرمن و شینلو

سن : ۴ ماهه

شماره شناسنامه : دارد

وضعیت واکسیناسیون : دارد

علت فروش: تعدد سگها

حداقل قیمت: ۳۵۰،۰۰۰ تومان

آخرین بار تغییر یافته دوشنبه, 27 مرداد 1393 16:40

نام و نام خانوادگی : اسماعیل هوشیار

نام حیوان : هانتر

جنسیت: نر

نژاد : دوبرمن

سن : 3

شماره شناسنامه : دارد

وضعیت واکسیناسیون : دارد

علت فروش: عدم فضای کافی

حداقل قیمت: 900

آخرین بار تغییر یافته سه شنبه, 21 مرداد 1393 12:15

نام و نام خانوادگی : اسماعیل هوشیار

نام حیوان : هانتر

جنسیت: نر

نژاد : دوبرمن

سن : 3

شماره شناسنامه : دارد

وضعیت واکسیناسیون : دارد

علت فروش: عدم فضای کافی

حداقل قیمت: 900

آخرین بار تغییر یافته سه شنبه, 21 مرداد 1393 12:02
صفحه1 از2